green bar
logoheader center
spacer spacer Home > Curriculum > Complex Systems > Oscillation > Turkish
CLE Öğretim Programı: Karmaşık Sistemlerin Özellikleri

Karmaşık Sistemler: Olaylardan Örüntülere

Karmaşık sistemleri anlamak için buzdağı kullanışlı bir şekildir. Buzdağının ucunda kolayca görülebilen ve anlaşılabilen olaylar vardır.

Simülasyonları keşfederken, öğrenci sadece konunun kendisini değil, altıda yatan davranış örüntüsünü de (ör. Salınım) öğrenir. Daha derinde, bu davranışı üreten temel yapıyı da görür (ör. Dengeleyici geri besleme yapısı).

Daha sonra, diğer simülasyonları keşfettikçe ve karşılaştırdıkça, salınımın çok farklı bağlamlardaki karmaşık sistemlerin ortak davranışı olduğunu görmeye başlar. Böylece her karşılaşmada öğrencinin "Neden bu
sistem salınıyor" sorusunu sorması sağlanır. Yanıt karmaşık sistemlerin kalbinde yatar – sistemin kendi yapısı salınıma neden olmaktadır.

Buzdağı Görseline Dönüş

Temel Yapılara Devam

 

Home | Contact

The Creative Learning Exchange, 27 Central St., Acton, MA, 01720, (978) 635-9797. Comments/Questions? webmaster@clexchange.org