green bar
logoheader center
spacer spacer Home > Curriculum > Complex Systems > Oscillation > Turkish
CLE Öğretim Programı: Karmaşık Sistemlerin Özellikleri

Karmaşık Sistemler: Temel Yapı ve Birleştirici İlke

Simülasyonları keşfettikçe, öğrenci, birbirinden farklı pek çok sistemin benzer davranış gösterdiğini görmeye başlar. Çünkü hepsi salınmaktadır (dalgalanmaktadır) ve, basit veya karmaşık, salınan sistemlerin çoğunun temelinde iki ana seviyeyi birbirine dengeleyici bir döngü ile bağlayan stok ve akış modeli içerirler.

Öğrenciler bir kez çok farklı bağlamlarda (ör. fizik, biyoloji, sosyal bilimler) salınan sistemleri tanıyıp, altında yatan yapının farkına vardıklarında, öğrendiklerini hayatları boyunca karşılacakları karmaşık sistemleri daha iyi anlamak için uyarlayabilecek ve uygulayabileceklerdir. Belki de istihdam, finans, ekonomi ve gayri menkul konularının döngüsel yapısını daha büyük bir istekle anlayabilecek ve buna uyum sağlayacaklardır.

Karmaşık sistemlerin anlaşılmasının merkezinde, her sistemin, yapısının içsel doğası gereği salındığı önermesi vardır – dışarıdan bir kuvvetin sisteme etkiyerek salınımını sağlaması değil. Bu, istenmeyen bir davranış örüntüsünü düzeltirken veya yönetirken özellikle önemlidir. Tedavinin sistem yapısına odaklanması gerekir. Dışarıdan bir şeyleri suçlama konusu olmamalıdır. Sorunun nedeni ve sorunun çözümü, sistemin içindedir.

Buzdağı Görseline Dönüş

Davranış Kalıplarına Dönüş

 

 

 

Home | Contact

The Creative Learning Exchange, 27 Central St., Acton, MA, 01720, (978) 635-9797. Comments/Questions? webmaster@clexchange.org